VI TILBYR KONSULENTTJENESTER INNEN FØLGENDE FAGFELT

Forprosjekter og utredninger

Mulighetsstudier, anleggs- og nettløsninger, tilstandskontroll, due diligence / verdifastsettelser av nett- og høyspenningsanlegg

Konsesjonssøknader

Nett- og produksjonsanlegg, kraftledninger, kabelanlegg, kraftstasjoner og transformatorstasjoner

cropped-Hovedbilde.jpg

Prosjektering

Tekniske beregninger, FEM-verktøy, kabelberegninger, magnetfelt, elektriske felt, kortslutningsberegninger

project management

Prosjektledelse og -oppfølging

Anskaffelser av materiell og tjenester, innkjøpsprosesser, internkontrollsystemer, ferdigstillelse og overtagelse av anlegg, tilstandskontroll