Referanseprosjekter

Høyspent har til enhver tid en rekke prosjekter under arbeide. Noen av prosjektene er fortrolige og publiseres ikke. Andre er godt kjente prosjekter i samfunnet. Vi publiserer noen av disse her.

Marker Vindpark

Marker Vindpark er et nytt vindkraftverk pÃ¥ grensen mot Sverige, ved Ørje. Kraftverket skal bestÃ¥ av 15 stykk 210 meter høye vindturbiner. Vindkraftverket er det første store vindkraftverket i Østfold, og vil forsyne fylket med miljøvennlig energi. Prosjektet er utviklet og bygget av Scanergy AS. Du kan lese mer om Scanergy pÃ¥ http://scanergy.no og om prosjektet pÃ¥ https://enerwe.no/nyheter/slik-bygges-en-norsk-vindpark/

Høyspent bistår Scanergy med byggeledelse, prosjektering, idriftsettelse og ferdigstillelse.

HMG9

OS-IX

Bulk Infrastructure bygger datasenter i Hans Møller Gasmannsvei 9 i Oslo. Senteret vil levere kommunikasjons- og datatjenester til de største digitale aktørene i Norge. Anlegget bygges i samarbeid med Akershus Energi. Høyspent utfører planlegging, prosjektering, anskaffelser og idriftsettelser av høyspenningsanleggene.

N01 campus

N01 Campus

Bulk Infrastructure bygger Norges største datasenter i Vennesla. Anlegget forsynes av to regionalnettstasjoner tilkoblet Agder Energis transformatorstasjon på Støleheia. Senteret vil levere kommunikasjons- og datatjenester til de største digitale aktørene i Norge. Høyspent utfører konsesjonssøknader, planlegging, prosjektering, anskaffelser og idriftsettelser av høyspenningsanleggene i samarbeid med Rambøl Norge.

NTEs kabelkryssing i OPI-kanal for 132 kV, 22 kV og kommunikasjon på Stjørdal

NTE Nett

NTE Nett fornyer regionalnettet i Stjørdal. Det bygges OPI-kanaler for 132 kV-, 22 kV- og kommunikasjonkabler. Høyspent utfører avanserte kabelberegninger for prosjektet.

Troms Kraft Nett

Troms Kraft Nett utvider regionalnettet i Tromsø. TKN bygger ny 132 kV transformatorstasjon, Varden. I tillegg bygges det nye 132 kV kabelforbindelser mellom Varden, Gimle og Charlottenlund. Høyspent utfører avanserte kabelberegninger for prosjektet.

Avanserte kabelberegninger for komplekse kabelsnitt, 132 kV og 22 kV