Høyspent har til enhver tid en rekke prosjekter under arbeide. Noen av prosjektene er fortrolige og publiseres ikke. Andre er godt kjente prosjekter i samfunnet. Vi publiserer noen av disse her.

Marker Vindpark

Marker Vindpark er et nytt vindkraftverk på grensen mot Sverige, ved Ørje. Kraftverket skal bestå av 15 stykk 210 meter høye vindturbiner. Vindkraftverket er det første store vindkraftverket i Østfold, og vil forsyne fylket med miljøvennlig energi. Prosjektet er utviklet og bygget av Scanergy AS. Du kan lese mer om Scanergy på http://scanergy.no og om prosjektet på https://enerwe.no/nyheter/slik-bygges-en-norsk-vindpark/

Høyspent bistår Scanergy med byggeledelse, prosjektering, idriftsettelse og ferdigstillelse.

HMG9

OS-IX

Bulk Infrastructure bygger datasenter i Hans Møller Gasmannsvei 9 i Oslo. Senteret vil levere kommunikasjons- og datatjenester til de største digitale aktørene i Norge. Anlegget bygges i samarbeid med Akershus Energi. Høyspent utfører planlegging, prosjektering, anskaffelser og idriftsettelser av høyspenningsanleggene.

N01 campus

N01 Campus

Bulk Infrastructure bygger Norges største datasenter i Vennesla. Anlegget forsynes av to regionalnettstasjoner tilkoblet Agder Energis transformatorstasjon på Støleheia. Senteret vil levere kommunikasjons- og datatjenester til de største digitale aktørene i Norge. Høyspent utfører konsesjonssøknader, planlegging, prosjektering, anskaffelser og idriftsettelser av høyspenningsanleggene i samarbeid med Rambøl Norge.

NTEs kabelkryssing i OPI-kanal for 132 kV, 22 kV og kommunikasjon på Stjørdal

NTE Nett

NTE Nett fornyer regionalnettet i Stjørdal. Det bygges OPI-kanaler for 132 kV-, 22 kV- og kommunikasjonkabler. Høyspent utfører avanserte kabelberegninger for prosjektet.

Troms Kraft Nett

Troms Kraft Nett utvider regionalnettet i Tromsø. TKN bygger ny 132 kV transformatorstasjon, Varden. I tillegg bygges det nye 132 kV kabelforbindelser mellom Varden, Gimle og Charlottenlund. Høyspent utfører avanserte kabelberegninger for prosjektet.

Avanserte kabelberegninger for komplekse kabelsnitt, 132 kV og 22 kV