Høyspent AS

RÅDGIVENDE INGENIØRTJENESTER INNEN ELKRAFT

When Power Matters!

Marker Vindpark

Vestas vindturbiner klare til drift !
Transformatorstasjon under bygging, Marker Vindpark

N01 Campus

N01 campus

Datasenter N01 Campus i Vennesla

Les mer her

HMG9

OS-IX, Oslo Internet Exchange

OS-IX Datasenter i Oslo

Les mer her

NTEs kabelkryssing i OPI-kanal for 132 kV, 22 kV og kommunikasjon på Stjørdal

NTE Nett

Fornyelse av regionalnettet i Stjørdal